Salaris administratie

De loonstroken op tijd en foutloos verzenden, de wet- en regelgeving bijhouden, de wijzigingen in de Cao en bedrijfstakregeling volgen. Dit zijn een aantal zaken waar u tegenaan loopt als uw bedrijf medewerkers in dienst neemt. Het voeren van een salarisadministratie is specialistisch werk. 

Wij nemen u deze zorg graag uit handen en hanteren hierbij een vast tarief per medewerker per periode.

 
 
Wat zit inbegrepen in deze vaste prijs:
  • Productie van de salarisstroken in tweevoud aan de hand van de door u aangeleverde  mutaties (binnen vijf werkdagen na aanlevering van de mutaties);
  • Vakantiegeldberekening éénmaal per jaar;
  • Contractbewaking
  • Eerstedagmelding Belastingdienst (indien van toepassing);
  • Aan- en afmelden van medewerkers ten behoeve van het Pensioenfonds;
  • Controle van de nota’s van het Pensioenfonds;
  • Verzorgen van de jaarverwerking ten behoeve van de Belastingdienst en het  Pensioenfonds;
  • Verstrekken van de loonjournaalposten;
  • Verzorgen van de digitale aangiften loonheffing;
  • Aanleveren van het jaarwerk aan de Belastingdienst en verstrekking van een  jaaropgave aan de werknemer.

Werkzaamheden, zoals het opstellen van een arbeidsovereenkomst of aanvullingen hierop, ziekteverzuimverzekering en -registratie,  ontslagprocedures, bijhouden personeelsdossier, uren- en  verlofregistratie en CAO vraagstukken kunnen wij eveneens voor u verzorgen. 
Ook werken wij facilitair voor collega’s.

Informeert u naar onze scherpe tarieven!